Zvládnu to sám

Základní principy při vedení dítěte k samostatnosti

1. Svoboda

Svoboda v rámci jasných pravidel

Dítě si volí činnost, dítě si volí tempo

2. Celostní přístup

Vše souvisí se vším, svět je jednotný celek – prolínání poznatků, činností.

3. Pozornost

Učíme dítě koncentraci pozornosti, nevyrušovat, ticho, tlumit hluk

4. Poučení z chyby

Chyba není problém, je užitečná, učí nás jak se zlepšit. Učit dítě aby chybu našlo, opravilo, zkusilo to znovu – u věcí i vztahů.

5. Spolupráce – prosociálnost

Prolínají se světy dětí i dospělých, různé děti (věkem, typově). Sociální učení

Obdobné principy najdete i v Montessori pedagogice a v etické výchově – výchově k prosociálnosti