Zahradnický model výchovy pro rodiče

Připravit půdu pro dítě – Nastavit vhodné výchovné prostředí: poznat a respektovat dar semene (vrozená typologie, temperament, intelekt, sourozenecké konstelace atd.), bezpodmínečné přijetí, bezpodmínečná láska (mám tě rád(a) takového, jaký jsi) – oddělení provinění a provinilce

Zasadit semeno – Rozvoj dítěte: pomoci dítěti, aby emociálně přijelo, rozumem pochopilo novou skutečnost, motivace, zaujetí dítěte

Citová výchova: přijetí a usměrnění emocí, empatie, rozvoj emoční inteligence

Teplo – Pozitivní přístup: spolupráce, děláme věci společně, sociální učení, pozitivní vztahy v rodině

Vláha – Čas na dítě: naslouchání, zájem, doteky, opakování, rituály, rodinná koalice

Zapuštění kořenů – Schopnost hodnocení situace: schopnost správně se rozhodovat, upevnění vůle, otužení, posílení, odložené uspokojení

Pletí – Odstranění nežádoucích překážek: napomínání, vybízení k pozitivnímu jednání, důslednost ve výchově, formace charakteru

Roubování- Rozvoj pozitivních vlastností: nastavení hranic, pozitivní hodnocení sebe, druhých, pochvala, ocenění, otevřená komunikace, schopnost vyjádřit emoce, přiměřeně se prosadit, ustoupit, odpustit

Prořezávání – Usměrnění osobnosti dítěte: kázeň, pravidla, napomenutí, trest, induktivní disciplinování, vychovává život, poučení ze zkušenosti, ukázat jak

Péče o plody – Přenesení dovedností do praktického života: nápodoba, identifikace, rodiče jako vzor, reálné a zobrazené vzory,vybízení k prosociálnímu chování, rozvoj tvořivosti, rozvoj intelektu, sociální obratnost v životě, naplnění potenciálu dítěte (schody k trvalému úspěchu).