Začlenění Etické výchovy do oblastí ŠVP v rámci RVP

projekt podpory MŠMT 013.

Cílem programu je posílení kvality vzdělávání nejen pomocí naplnění vzdělávacího obsahu, ale také změnou sociálního klimatu na škole. Prvky etické výchovy jsou začleněny do všech vzdělávacích oblastí ŠVP v rámci RVP, nebo je realizována výuka doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova. Program implementace EtV je v širším měřítku zaměřen na posilování vzdělávací a osobnostní kompetence učitelů, zejména schopnost pracovat se třídou jako sociální skupinou, schopností vyladit a optimalizovat klima třídy, motivovat žáky volbou vhodných odměn a trestů, spolupracovat s rodiči, předcházet konfliktům, agresi a řešit je.

Forma realizace:

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) pro jednotlivce v délce minimálně 35 hodin presenčního vzdělávání zaměřeného na etickou výchovu, (vzdělávací program je akreditovaný ministerstvem školství, nositelem akreditace je EFČR).
  • DVPP pro pedagogický sbor (účast lektora přímo ve škole) v délce minimálně 20 hodin prezenčního vzdělávání. Vzdělávání je uskutečňováno formou workshopů zaměřených na témata etické výchovy dle doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova v RVP ZV: metody vzdělávání, motivace žáků, spolupráce s rodiči, klima třídy: práce s odměnou a trestem, bezpodmínečné přijetí žáka, usměrnění emocí, vyjádření pozitivních očekávání  atd. podle volby a potřeb školy (vzdělávací program je akreditovaný ministerstvem školství, nositelem akreditace je EFČR).
  • Inovace školních vzdělávacích programů – začlenění témat etické výchovy do koncepce školy a do všech vzdělávacích oblastí pod vedením metodika nebo odborného konzultanta na etickou výchovu (příklady dobré praxe).

Program navazuje na systém vzdělávání v dané škole, navazuje na doplňující vzdělávací obor Etická výchova v RVP ZV. Výstupem projektů jsou příklady dobré praxe.

  text ke stažení