Výchovné metody

Etická výchova nemá své specifické metody, využívá širokého spektra, zejména těch, které jsou blízké pedagogovi

 • Zaznamenávání scén z televizních filmů
 • Shromažďování novinových článků
 • Interview s rodiči nebo jinými osobami
 • Záznamy pozorování
 • Vedení deníku
 • Psychohry
 • Rodinné posezení u televize
 • Projektové vyučování
 • Práce s obrazem, práce s hudbou
 • Skupinová spolupráce
 • Dramatizace
 • Strukturované drama
 • Kooperativní učení
 • Metody obrazově projektivní atd.

 

Tyto a další metody mají některé společné znaky. Jsou aplikací několika základních metod.

text ke stažení