Úspěšný školák

(kurz pro rodiče a děti)

Cyklus přípravy na školní docházku: pět seminářů po 2 hod. (vzdělávací hodina 45 minut, 1,5 hod. s malými přestávkami).

Praktický nácvik dovedností

  • Jsem šikovný – grafomotorika – uvolněná ruka, sezení, držení tužky, pera, kresba
  • Umím se prosadit – základní sociální dovednosti (umím se představit, seznámit, půjčit, vrátit apod.)
  • Jsem kamarád – (jak získat a udržet přátelství, co dělat, nedělat)
  • Nejsem „ naštvávací“ – jak říct co chci, co mi vadí, jak se bránit bez vzteku a křiku
  • Umím něco vydržet a zvládnout – jak posilovat vůli, jak motivovat
  • První pomoc při úzkosti, stresu, trémě – základy neurofyziologie

Součástí kurzu je nácvik dovedností, spolupráce rodič – dítě při osvojování a upevnění nových schopností dítěte. Pracovní skupinu tvoří maximálně 8 párů: rodič – dítě. Jednotlivé semináře na sebe navazují a je třeba je absolvovat v celku.