Úspěšná komunikace s dítětem

Komunikace – cesta ke vztahu s dítětem

Etapy vývoje a formy komunikace

Komunikace jako nástroj k rozvoji osobnosti

Komunikace a navracení pozornosti

Vyjednávání

Respektující dialog

 

 

Mluv se mnou, máme si co říct!

27.května 2015 v 10:30

MC Klubíčko, Vlčkova 1067, Praha 9