Doplňující texty pro pedagogy (DVPP)

Asertivita, manipulace, typy manipulátorů

 Epigeneze psychiky – psychosociální vývoj podle Eriksona, Freud – vývoj pudového života, Kolberg-Piaget – kognitivní vývoj.

 Diagram podle L.Lencze znázorňuje typické reakce neúspěšného žáka.

Komunikace

Sociální percepce