Systemická práce s párem a rodinou

pdf text k tisku

Systemická terapie vychází z předpokladu, že každý člověk je jedinečný. Rozhodnutí, posuzování vhodnosti, správnosti jeho životní cesty je na straně klienta. Zodpovědnost za cestu a rozhodnutí ke změně je také na něm.

Práce terapeuta, (poradce, doprovázejícího): rozpoznat potřebu, se kterou klient přichází a pracovat na jejím naplnění. Terapeut má znalosti o metodách terapeutického rozhovoru – léčbě a účinku slova. Klient určuje obsah i rozsah rozhovoru. Terapeut dohlíží, aby se terapie zabývala daným tématem, potřebou, očekáváním. Klient je ten, který posuzuje, jestli se tak děje, jestli mu spolupráce s terapeutem přináší užitek.

Přínos pro klienta:
- nedostává nevyžádané rady, není hodnocen
- je respektován v celé své osobnosti -  myšlením, cítěním, svými hodnotami.
- určuje téma i rozsah práce
- nemusí sdělovat detaily života, které nechce
- není brán jako laik vůči odborníkovi, postoj respektu, důvěra v klienta
- konkrétní pokrok, zlepšení je cílem každého sezení, není třeba vyplňovat a hodnotit dotazníky, testy
- téma rozhovoru je tématem klienta, otázky i rozhovor jsou směřovány k jeho cíli

Proč volím tuto formu práce s klienty:
- Protože respektuji osobnost druhého, jeho cestu, jeho pohled na svět
- Protože věřím, že každý z nás v sobě skrývá mnoho hluboké moudrosti a ráda ji pomáhám nalézat
- Protože toužím pomoci klientovi nalézt pevnou půdu pod nohama a sílu k samostatnému rozhodnutí a životu
- Protože jsem zvyklá pracovat sama na sobě a vím, jak je to náročné, ale zároveň posilující a osvobozující
- Protože mám ráda lidi, fandím jim a těší mne být na straně klienta, poskytnout mu přijetí, ale zároveň reflexi a pomoc v oblastech, kde touží po změně.
- Protože věřím v sílu slova, jeho léčivý účinek a moc budovat i ničit vztahy.

S jakými problémy nejčastěji klienti přicházejí: vztahy v rodině, vyladění, zkvalitnění . profesní růst a harmonizace rodiny.výchovné problémy. mezigenerační vztahy. sourozenecké a rodinné konstelace. úzkostné stavy. práce se stresem. konflikty, řešení, předcházení