Škola lásky v rodině …

Seminář je určen zejména rodičům, prarodičům, vychovatelům. Rozvíjí a doplňuje témata uznávané psycholožky PhDr. Jiřiny Prekopové (Malý tyran, Děti jsou hosté, kteří hledají cestu aj.) Je veden interaktivním způsobem, seznamuje se stylem výchovy respektujícím osobnost dítěte, jeho odlišnosti, specifika, motivovaný láskou s úctou. Výchova vedoucí k hodnotám posiluje dítě a vybavuje ho pro život, předchází rizikovému chování.

  text ke stažení