Publikační činnost

Články z oboru rodina, děti , dospívající, prevence, regionální tisk (Děti a my, MF dnes,  Učitelské noviny, Rodina a škola, Psychologie dnes, Marianne, Právo, Aperio, Nové Město aj. )

Spolupráce s ČT při natáčení dokumentu Mládež a drogy

Cyklus 10 článků pro YMCA Etika a proč?

Spolupráce na scénáři pro ČT z oboru Etické výchovy, natáčení ČT1, soukromá televize (témata prevence rizikového chování, moderní metody výuky)

Manuál pro učitele Učíme etickou výchovu, Luxpres (2006)

Sborník Etická výchova pro EFČR (2007)

Sborník Šikana AV (2009)

Sborník pro ředitele škol Etická výchova a proč? KHK (2009)

Sborník Adiktologie Preventivní programy zahrnující rozvoj osobnosti dítěte (2010, 2011)

Rozhovory :

Rodina a škola, Večerní Praha, Moderní vyučování, Nové Město, Vlasta, Děti a my, Máma a já, MF Dnes, regionální tisk, Český rozhlas, Regionální rozhlas SČ, VČ atd.

  Jiné:  

2013 ČRo Region Národní týden manželství, Týden Sourozenecké konstelace a.j.
2012 Děti a my, Nové město Čro 6 Rozvoj tvořivosti, články a prezentace Výchova ke vztahům a zdravé sexualitě, scénář pro Tv Etická výchova
2011 Region rozhlas Národní týden manželství, Dospívající a rizikové chování, ČT 1 Máte slovo (téma Sexuální výchova)
2010 ČRo 6 cyklus k tématu EtV
2009 ČRo 6 sebepoznání – sebepřijetí
2008 ČRo 6 Šikana
2007 regionální vysílání ČRo Etická výchova
2006 ČT 1 Moderní alternativy vyučování
2005 Magistrát  Preventivní složka v projektu etické výchovy (publikováno sborník magistrátu)
2004 Senát – téma Etika a politika (publikováno Sondy)
2004 Prezentace projektu etické výchovy – ředitelé ZŠ Brno (publikováno regionální tisk)
2004 Etická výchova – prevence proti šikaně Tisková konference Etického fóra (zprávy MF Dnes, Večerní Praha , regionální tisk JČ atd.)
2004 Rozhlas 6 – dva cykly v pořadu Sova
2004 ČT 1 Nikotinismus dětí a mládeže
2003 CVVZ – celostátní výměna zkušeností org. pracujících s dětmi  a mládeží – téma Etika a zodpovědnost (publikováno na internetu)
2003 Mateřská  centra – fenomén současné doby

 

 

Další vybrané texty, články, nahrávky