Příběh o tužce

Chlapec pozoroval babičku, jak píše dopis. Potom se zeptal: „Píšeš o něčem, co se stalo nám?“

Babička přestala psát a podívala se na vnuka. „ Důležitější, než slova, která píši, je tužka, kterou píši. Chci, aby se jí podobal, až budeš velký.“¨

Vnuk se překvapeně podíval na tužku: „Není na ní nic zvláštního. Je přeci stejná, jako všechny ostatní, které jsem kdy viděl.“

„Všechno záleží na tom, jak se na věci díváš. Tužka má pět vlastností, když si je udržíš, bude ti na světě vždycky dobře.“

  1. Můžeš dělat velké věci, ale důležité je vždy vědět, že existuje Ruka, která řídí Tvé kroky.
  2. Čas od času musíme použít ořezávátko. To tužce trochu ubližuje, ale je pak ostřejší. Proto musíš občas snést nějakou bolest, která z tebe učiní lepšího člověka.
  3. Tužka umožní, abychom, pokud uděláme chybu, vzali gumu a vymazali ji. Uvědom si, že opravit něco, co jsme udělali, není špatné. Důležité je, abychom vytrvali na správné cestě.
  4. Na tužce není nejdůležitější její dřevo, její tvar, ale to, co skrývá uvnitř, tuha. Proto dávej vždy pozor na to, co se děje ve tvém nitru (ani jiné neposuzuj pouze podle jejich zevnějšku).
  5. Tužka vždy zanechává stopu. Stejně tak nic z toho, co uděláš, nezůstane bez následků, proto si buď dobře vědom toho, co činíš!

Volně podle Paulo Coelho   převyprávěla Marie Nováková