Prevence a řešení konfliktů

Ukázka z Manuálu pro učitele M. Nováková a kol. (financováno projektem MŠMT)

 

Význam empatie v prevenci konfliktů   5P

 

Pět pravidel první pomoci při konfliktech  (M. Nováková, Manuál 2006)

  1. Pozorně naslouchej (tzv. empatické naslouchání)
  2. Porozumění navracej
  3. Pochopení vyjádři – popiš pocity
  4. Popiš chování
  5. Pomoz nebo pomoc nabídni

Poznámky:
Pozor na nevyžádané rady.
Empatie neznamená souhlas!
Každý má právo na své emoce.
Popisuj chování a emoce, nedotazuj se. Dotazy jsou podobné vyzvídání.

 

Řešení konfliktů  

Transfer do života:

Jak na konflikt reaguji já?
Cítím se v konfliktu obvinění, nucení se bránit?
Řeším konflikt otevřeně?

Zápis na tabuli : ( k nahlédnutí během diskuse)

Jak řešit konflikt: 

  1. Zaměř se na problém, ne na toho druhého.
  2. Neobviňuj
  3. Hovoř asertivně
  4. Nezapomeň, že ten druhý není tvůj nepřítel

 

Konflikt je neoddělitelnou součástí života. Správně zvládnutý konflikt buduje vztahy.

Využití usměrnění emocí  k řešení konfliktů:   (semafor)

ČERVENÁ:
(stůj!)
Nejednej! Nejprve vše promysli.
ORANŽOVÁ:
(analýza situace)
Co se mě zvlášť dotýká?
Jak mne to ovlivňuje?
Proč je to důležité? (srovnání s mými hodnotami, popř předsudky)
Co by zlepšilo situaci?
ZELENÁ:
(jeď, jednej)
5P řešení konfliktů
Pozitivem začni
Problém urči (převedení sporu na problém- odosobnění)
Pozorně naslouchej a diskutuj (používej já formu sdělení)
Poznatky z dialogu shrň
Pokus se najít řešení výhodné pro oba

 

Já forma sdělení :

Já cítím se špatně, když ty…
Protože…
Pomohlo by mi kdyby…

(M. Nováková,  Agrese násilí ve zdravotnictví, PULS, 2008)