Přednášky pro trvalý vztah

Od zamilovanosti k trvalé lásce

 • rysy zamilovanosti (počátek, průběh, konec)
 • od přátelství k zamilovanosti a k lásce
 • Jak se pozná láska?
 • Je láska to, co přetrvá?

Manželství jako umělecké dílo

 • manželství a já – jak mne omezuje, jak mne osvobozuje
 • existují faktory šťastného manželství
 • dovednosti manželského soužití
 • rozvody a rozchody – příčiny rozpadu manželství – můžeme jim předcházet?

Komunikace – cesta ode mne k tobě

 • Základy komunikace
 • Komunikace ve službě vztahu
 • Komunikace ve ztížených podmínkách
 • Komunikační chyby, omyly a fauly

Manželský trojúhelník: Já – Ty a můj sen

 • Můžeme proměnit naše sny a ideály ve skutečnost?
 • Poznat a přijmout realitu – láska bez podmínek
 • Co vztah ničí a buduje
 • V čem jsme jiní než náš sen a co s tím….

Rozdíly mezi mužem a ženou

 • Základní rozdíly mezi přirozenostmi muže a ženy
 • Doplňujeme se – nesoupeříme – kompetence v rodině
 • Navracení porozumění a otevřená komunikace
 • Potřebujeme se navzájem
 • Jak nastartovat změnu u sebe nebo u druhého

Manželství, sexualita a řízení porodnosti

 • význam manželského styku pro vztah
 • otevřenost k novému životu
 • sexualita během těhotenství
 • kontrola porodnosti a antikoncepce
 • PPR – úvod a doporučená literatura
 • možnosti výuky a cvičení ve zvládání přirozených metod

Manželství a jeho etapy

 • od chození k jednotlivým etapám manželství a jejich výzvám
 • krize v manželství – průšvih, nebo výzva?

Předcházení a řešení konfliktů

 • Co je to konflikt?
 • Jak mu předcházet
 • Jak konflikt řešit?
 • Vyjádření problému
 • Moje styly řešení konfliktu
 • Empatické naslouchání jako nástroj prevence

Výchova dětí – rodiči se nerodíme, rodiči se stáváme

 • Zahradnický model výchovy
 • Láska a přijetí bez podmínek
 • Pravidla a kázeň jako projev lásky
 • Učíme se nápodobou
 • Zkušenost a jak ji využít k výchově
 • Posilování osobnosti dítěte