Přednášková témata pro učitele a ředitele škol Etická výchova


  text ke stažení

1.Etická výchova  –  výchova k prosociálnosti

   cca 60 – 90 min, lze zkrátit

 1. Seznámení s projektem EtV  prosociální etiky R. Roche Olivara, L. Lencze (výchovný cíl, výchovný program, výchovný styl, metody)
 2. Struktura hodiny (konkretizace)
 3. Rozdělení výchovného programu podle věku a vyspělosti žáků
 4. Vhled do realizace 1. Tématu komunikace, komunikace citů
 5. Praktická ukázka např. psychohra Cesta zpět časem, Maska, nebo Cesta lesem

 2.Etiká výchova z pohledu prevence proti šikaně

   cca 60 min- 90min

 1.  Teorie k tématu (typy agresorů, obětí, problémy diagnózy šikany)
 2.   Představení projektu EtV
 3.  Zaměření na témata: Strach, Práce s afekty, Maska, kterou nosím
 4.  Praktická ukázka: Sebepřijetí, Pozitivní hodnocení druhých, Bezpodmínečné přijetí… jako metody primární prevence

 3. Etická výchova z pohledu prevence SRCHD

    cca 60 min

 1. Představení projektu Etv
 2. Minimální preventivní program
 3. Význam prožitkové pedagogiky a vhodný výchovný styl pro stmelení kolektivu třídy
 4. Přínos programu EtV (co do obsahu, cíle, zaměření, soustavnosti, koncepce práce) – praktické rady, způsob práce