Od dospělosti ke stáří

Program zaměřený na přijetí této životní etapy a její zkvalitnění

Období od starší dospělosti (cca 65 let), stáří (od 75 let) až k senio (90 let) je charakterizováno naplněním generativity – to je předávání života (znalostí, zkušeností) nové generaci (dětem, později vnukům). Cílem období je naplnění životní moudrosti (podle Eriksona Etapy vývoje).

  Text ke stažení

Dalo by se říct, že tato etapa vývoje je obdobím plodů života, kde platí dvojnásob, že jsme svého štěstí strůjci, jakoby se sčítalo vše, co jsme do života vložili.

Dojít k moudrosti je cílem, nikoli samozřejmostí stáří. Opakem je uzavřenost, osamocenost, izolace.

I člověk starší, starý má obvykle možnost být aktivní (dnes se aktivní prožívání staří prodlužuje skutečně až do vysokého věku – proto hovoříme i o období po 90 letech.)

Zatímco naše tělo již nemá tolik sil, energie, naše mysl, oblast duševní i duchovní zůstává činná. Hovoří se o tom, že duše nestárne. Je prokázáno, že i starší a starý člověk je schopen rozvíjet tvořivost, učit se (proto vznikají univerzity třetího věku).

Pro toto věkové období jsou atraktivní tato témata:

 • Na kvalitních vztazích s okolím je třeba stále pracovat, někdy nyní víc, než dřív.
  (téma Efektivní komunikace, usmíření se blízkými)
 • Za námi leží již velká část života- je třeba ji přijmout i svou novou roli
  (téma Přijetí sebe – svých omezení, slabých i silných stránek  Ano sobě
  Přijetí života a okolností  Ano životu)
 • Život provází mnoho zranění
  (téma Odpuštění)
 • Život provází bolest v rovině duševní i tělesné
  (téma Co mne nezabije, to mne posílí)
 • Jak se vyhnout maskám a předstírání
  (téma Jak se postavit pocitům prázdna, otázkám, strachu)
 • Sympaťák i v pozdním věku – shrnuje průřez těmito tématy
  (téma: Jak to udělat, abychom šli druhým co nejmíň na nervy – a oni nám- a byli jim sympatičtí)