Nabídka přednáškových programů pro zdravotní sestry

Témata: Prevence vyhoření; Manažerské dovednosti pro pomáhající profese; Násilí, manipulace a negativní jevy na pracovišti

text k tisku

Prevence vyhoření

Anotace: Téma upozorňuje na  příznaky vyčerpání v rovině tělesné, duševní  i noetické, vedoucí k  riziku vyhoření,  které ohrožuje pomáhající profese.  Poukazuje také na profil výkonné osobnosti, která je tomuto riziku více vystavená a předkládá možnosti preventivních opatření, která vedou k posílení odolnosti a tělesnému i duševnímu zdraví.

Realizováno: 2009 Praha Zdravotní sestry, 2008 Praha Neziskové organizace, 2007 Síť MC, Pedagogové od r. 2006

Manažerské dovednosti pro pomáhající profese

Anotace: Téma seznamuje se základními manažerskými dovednostmi využitelnými v oblasti pomáhajících profesí. Zaměřuje se na oblast timemanagementu, dynamiku skupiny a základní role v ní. Dále se zabývá tématy volba cílů a volba priorit, řešení a identifikace problému.

Násilí, manipulace a negativní jevy na pracovišti

Anotace: Téma se  zabývá otázkou násilí, agrese, manipulace a šikany v podmínkách pracoviště.

Objasňuje formy a důvody nepřátelství, manipulace, šikany  a jejich vnitřní i vnější příčiny, zabývá se důsledky šikany pro objekty i subjekty šikany i celý pracovní kolektiv. Ukazuje možnosti prevence manipulace, násilí, agrese ze strany jedince i vedoucího pracovního kolektivu, seznamuje s typy manipulátorů a manipulací v různých rovinách, nabízí modely řešení v rovině individuální i obecné.

Ukazuje formy  práce s emocemi – přijetí, usměrnění, posilování frustrační tolerance a citové stability, hovoří o možnostech budování „sociální záchytné sítě“ jako první pomoci při výskytu negativních jevů na pracovišti

Realizováno v letech 2009, 2010, 2011, 2012: agentura PULS Kutná Hora, Praha, Dobříš, Příbram