Na čem je založena manželská láska, která vytrvá za všech okolností?

(Psychologie dnes 2010)

Součástí lidské osobnosti je touha po lásce, opravdové, hluboké, té, která nikdy nekončí, všechno překoná  a přetrvá i nás samé – Lásce bez konce.

Manželství je založeno na osobním rozhodnutí pro tuto Lásku, na důvěře v druhého, odvaze, statečnosti ve chvíli, kdy své Ano svěřuji člověku stejně slabému a chybujícímu jako jsem já.

Přináší závazek, protože je celoživotním slibem. Trvalá manželská láska obsahuje i prvek přátelství na „život a na smrt“. Je hrdinským rozhodnutím, které dává stabilitu novému životu dětí.

Tak se naplňuje touha, kterou my lidé vnímáme a cítíme – naše Láska se stává „láskou za hrob“ duševně, duchovně, ale i fyzicky v nové generaci.

Tak se manželství stejně jako láska stává tím, co přesahuje člověka.

 

Ing. Mgr. Marie Nováková

     Text ke stažení