Koučink profesional – Profesní a osobnostní rozvoj

Možná nepotřebujete nové terapeuty, neomylné učitele. Možná stačí jen otevřít dveře moudrosti, kterou již máte v sobě.

Možná stačí jen najít cestu ke svému JÁ, své vnitřní síle.

Koučink nenabízí odpovědi, nabízí podporu v hledání té nejlepší cesty k Vašemu cíli.
  text ke stažení

Osobnostní koučink

Pocit uspokojení, úspěchu, je ukryt v osobní rovině každého z nás.

Jaký je úspěch, po kterém toužíte vy?

Která výzva nyní leží před vámi? Jaké jsou kroky, které vyžaduje?

Jaké zdroje máte k dispozici?

Z jaké reality vycházíte?

Osobnostní koučink je cestou k naplnění osobního potenciálu, který je doprovázen pocitem uspokojení, úspěchu i osobní pohody. Napomáhá poznat svou osobnost, akceptovat ji a využít její pozitivní stránky ke zvýšení kvality života ve všech oblastech (schopnosti, dovednosti vztahy, i profesní úspěch).

Využívány mohou být také metody NLP, vizualizace, řízené meditace.

Lze využít poradenství, stavění rodinných či sourozeneckých konstelací, poradenství, doprovázení, terapie smíření či odpuštění pod vizualizací.

 

Profesní koučink

Profesní koučink je zaměřen na nové výzvy a úkoly, které leží před Vámi v oblasti Vašeho profesního rozvoje.

Nenabízí odpovědi. Pomáhá otevřít dveře moudrosti, kterou již máte v sobě, pomáhá najít cestu k Vaší vnitřní síle, kompetencím, dovednostem i schopnostem, které můžete využít v profesním rozvoji.

  • Která výzva nyní leží před vámi?
  • Jaké jsou kroky, které vyžaduje?
  • Jaké zdroje máte k dispozici?
  • Z jaké reality vycházíte?

Pomoc v hledání té nejlepší cesty k Vašemu cíli nabízí profesní koučink: vedení, motivace, řízení, řešení, sdílení role, kompetence, schopnosti, dovednosti, spolupráce, delegování, efektivita, úspěch.

Pocit uspokojení, úspěchu, je potřebou každého z nás. Proč ji nenaplnit?

Lze kombinovat s mentoringem, poradenstvím, osobnostním i transpersonálním koučinkem.

 

Transpersonální koučink

Některé chvíle, někteří lidé, některá slova, některé výzvy pro nás mají mimořádný význam.

Některé okamžiky nás přesahují, vedou dál, jsou jakoby ukazateli, které nás směřují k tomu, kým máme být,

vedou k novým otázkám, k hodnotám ke smyslu našeho života, který nás přesahuje.

Nacházíme-li cestu k němu, nacházíme sílu překonat mnohé překážky.

 

Stáváme se tím, kým máme být,

Stojíme tam, kde máme stát…

 

Marie Nováková.

Transpersonální koučink se zaměřuje na osobnostní i profesní rozvoj ohledem na naplnění smyslu našeho života (ve smyslu logoterapie V.E. Frankl).

————————————————————————————————————————

Transpersonální přístup doprovázení v náročných životních situacích:

Znejistění. Hledání. Krize. Frustrace. Stres. Beznaděj. Nové výzvy. Nové vztahy. Změna životní situace aj.