Praxe v oboru

Práce s dětmi a mládeží:

  • od r. 1977 vedení táborů pro děti, pořádání vodáckých táborů při VŠCHT, realizátorka  projektů a programů pro děti: projekty Děti dětem, Pomáhejme si v regionu Praha14
  • přednášky pro mládež a animátory skupin od 2003, CVVZ,ocenění Březový lístek
  • spolupráce při dovolených rodin, práce s mládeží – od 2008 teentabory
  • škola partnerství, rodičovské a partnerské kompetence, příprava animátorů mládeže, tábory rodin
  • programy prevence na školách pro dospívající od r. 2002
  • metodik prevence ZŠ 1999- 2004

 

Podpora rodiny:

  • Spolupráce s YMCA od r. 1988, člen Živá rodina, Manželská setkání, YMCA Praha 
  • Semináře, přednášky, rodinné tábory, nácviky dovedností, sociální podpora rodiny,
  • Práce v komisích, v přípravných týmech MHMP,  MPSV, komunitní plán
  • Škola lásky v rodině – lektor Nadace J. Prekop
  • Etická výchova – aplikace výchovného stylu – lektor EFČR
  • Nadace Naše dítě – lektor Pozitivní rodičovství
  • Centra náhradní rodinné péče – lektor
  • Mateřská centra (od r. 1992, zakladatelka Na Poříčí, Klubíčko Černý Most), přednášková činnost v rámci celé ČR
  • Spolupráce se Sítí MC
  • Národní týden manželství – člen realizačního týmu

 

Vzdělávání:

Semináře, kurzy, výcviky (sociální dovednosti, preventivní programy, kurzy etické výchovy atd.)
Pedagogové od 1992, zdravotníci od 2009, veřejná a státní správa od 2004
Spolupráce: NIDV, VISK, PULS, EFČR , UHK, PrFUK aj.

Prevence kriminality a rizikového chování:

Přísedící soudce od r. 1991 – 2003, metodik prevence ZŠ od r. 1999, Etická výchova od 1999,
Samostatné přednášky na MŠ, ZŠ, VŠ, SŠ od 2002 (v rámci celé ČR)
Spolupráce PRAK, EFČR aj.