Moje vzdělání

Vzdělání souvisící s touto oblastí práce:

2011                  Ukončení studia Academic of coaching Excellence (ACE, MŠMT)

2009   – 2011  ukončení výcviku Terapie smíření v rodině pod vizualizací podle J. Prekop a lektorství Škola lásky v rodině

2003-2004      lektorský kurz EtV prožitkové pedagogiky při UHK

1998- 2000     EtV psycho – sociální  dovednosti 360 hod. (Metodické centrum Bratislava, středisko služeb školám Brno) Závěrečná práce Uplatnění EtV v oblasti prevence na ZŠ

1990 – 1994     TF UK Praha, pedagogická způsobilost, Závěrečná práce: práce s dospívajícími v oblasti prevence

1978 – 1983     VŠCHT Praha, technologie, závěrečná práce VUAV UK Archeologické nálezy tavných pecí

 Akreditované výcviky:

  •  Centrum dohody s.r.o. –„Sociálně psychologické techniky v primární protidrogové prevenci“
  • semináře „Prevence HIV/AIDS, pohlavních chorob a těhotenství dospívajících“ v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve Státním zdravotním ústavu Praha
  • dvouletý instruktorského kurzu  plánování rodičovství  s oprávněním poskytovat odborné konzultace v tomto oboru
  • akreditovaný  kurz  Rizikový životní styl v dospívání  pořádaného institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pro lékaře a pedagogy
  • akreditovaný vzdělávací a výcvikový program „Prevence stresu a vyhoření, zvládání náročných situací ve výuce a výchově“
  • antistresový relaxační program a výcvikový program orientovaný na prevenci sociálně patologických jevů
  • vzdělávací program vedení neziskové organizace, kurzy fundraisingu aj.