Jak ovlivnit formu výuky sexuální výchovy na škole mých dětí?

pdf Text ke stažení

Chraňme své děti před negativním vlivem lidí bez morálky! Mluvme s dětmi o tom, co je zajímá o čem ve svém okolí slyší. Mluvme s nimi o zamilovanosti, lásce, přátelství a dejme správné a jasné místo sexualitě jako prostředku na cestě k lásce trvalé a k pevné rodině. Po tom naše děti touží a to chtějí. Začněme v rodině.
Ve škole bude stále mnoho dětí, jejichž rodiče nechtějí, nemohou, neumějí o tomto tématu mluvit. Hledejme lidi, pedagogy, kteří zde podpoří cíle nás rodičů. Navrhněme formy výuky, které neuráží, vedou k sebeúctě i úctě k druhému pohlaví, k toleranci a spolupráci. Zajímejme se o školu, podporujme ji, diskutujme, navrhujme formu výuky, která  zohlední hodnoty, kterých si vážíme.  Řekneme-li NE, řekněme také jak ANO.

Kroky dobré cesty k sexuální výchově, výchově k trvalé lásce a zodpovědnému rodičovství:
Začínejte v rodině včas. Vaše dítě by mělo být informované a vzdělané, aby jej neučila ulice, ale ono bylo učiteli jiných dětí o úctě k sexualitě a cestě k lásce.

  1. Kontaktujte ředitele školy
    Zajímejte se jak se sexuální výchova konkrétně učí a bude vyučovat na Vaší škole (není to nová oblast, již se nějakou formou učí v rámci různých předmětů)
  2. Ujasněte si své představy o formě sexuální výchovy např. výchova k trvalé lásce a zodpovědnému rodičovství a požádejte o ni.
  3. Domluvte se rodiči spolužáků svých dětí a nadchněte je pro tuto formu!
  4. Aktivně pomozte škole najít dobré lektory, pedagogy, či sdružení, která tuto formu výchovy realizují.
    Peníze škola může získat z grantů prevence rizikového chování dopívajících. Není to vždy nutné, ale pro ředitele školy je to motivující (www.prak-prevence.cz).
  5. V případě, že na škole již byla, je, nebo bude realizována Etická výchova, žádejte, aby sexuální výchova byla vyučována v rámci tohoto předmětu (zde má požadovaný obsah viz. Výchova k trvalé lásce a zodpovědnému rodičovství.) www.etickavychova.info
  6. Angažujte se v radě školy a spolupracujte se školou nejen v této oblasti. Vaše děti jsou Váš poklad.

Učitelé nejsou Vaši nepřátelé, ale spolupracovníci!!!!