Jak co nejlépe sladit práci v pomáhající profesi s nároky rodinného života

Interaktivní seminář seznamuje s dovednostmi využitelnými v rámci harmonického sladění nároků práce v pomáhající profesi s nároky rodiny a osobního života. Zaměřuje se na dovednosti v oblasti vztahů, jako jsou otevřená komunikace, faktory prevence rizikového chování dětí, volba účinného výchovného stylu, prevence konfliktů a vyjádření kritiky. Zabývá se také stresem, jeho faktory, zejména zpracováním distresu a zvládáním rizikových faktorů profese vedoucích ke krizi vztahů v oblasti profesní, partnerské, rodinné, nebo vyhoření a vyčerpání sil.