Hrátky s žabkou Kvákalkou

pdf  text ke stažení

1.   Hrajeme si a učíme se s Kvákalkou

sociálně stimulační skupina

 

 Cíl: Posílení vztahu rodič – dítě, příprava ke vstupu do kolektivu MŠ, ZŠ.

Zaměřeno na rodiče a děti ve věku cca 2,5 – 6 let.

Program rozvíjí sociální interakci mezi rodičem a dítětem a mezi jednotlivými dětmi navzájem.  Skupiny se účastní maximálně 8 dětí v doprovodu rodiče.

Programem děti provází  loutka – žabka Kvákalka, která se „učí“ spolu s dětmi, umí povzbudit, poradit, ale i zavinit chybu, z níž se děti poučí. Od takového kamaráda děti přijímají poučení lépe než od rodičů či jiných dospělých.

Děti si ve spolupráci s rodičem osvojují základní sociální dovednosti (pozdrav, poděkování, oslovení, odpověď) a rozvíjejí své schopnosti (zraková a sluchová percepce, správné držení tužky a uvolnění ruky, koordinace pohybů, vizomotorická koordinace, sestavení příběhu podle obrázků atd.) na úrovni svého věku. Práce probíhá individuálně, délka činnosti je vždy přizpůsobena konkrétní skupině dětí a jejich potřebám. Činnosti se střídají a jsou modifikovány. Program je volně návazný, účinnější v případě návaznosti.

 

2.   Zpíváníčko s Kvákalkou

Malí muzikanti (od 1 roku)

 

Cíl: Posílení dovedností, rozvoj intelektu v oblasti múzické (užití hlasu, tónu, rytmus, koordinace pohybu), příprava ke vstupu do kolektivu MŠ, ZŠ.

Zaměřeno na děti od 1 roku.

Program rozvíjí nadání dětí v oblasti hudebního(přímo), verbálního(nepřímo) intelektu. Společně s kytarou, písněmi a říkankami doprovázenými pohybem se děti učí zpívat, osvojit si rytmus, který je neoddělitelně spojen se zvládnutím správného rytmu řeči, později s dobrou výslovností a rozvojem verbálních dovedností. V programu jsou využívány také jednoduché hudební nástroje, na které děti doprovázejí písně a říkanky. Procvičují koordinaci pohybu, učí se soustředění, naslouchání a vnímání hudby.

Práce probíhá individuálně, délka činnosti je vždy přizpůsobena konkrétní skupině dětí a jejich potřebám. Činnosti se střídají a jsou modifikovány, program je volně návazný.

 

3.   Cvičeníčko s Kvákalkou

Malí a šikovní

 

Cíl: Rozvoj dovedností, v oblasti kinstetické, pohybové, propojení pohybu s hudbou, koordinace pohybu, překonávání překážek, vytrvalost, odvaha.

Zaměřeno na děti od 1 roku.

Dítě ve spolupráci s rodičem rozvíjí v bezpečném prostředí koordinaci pohybu, při tanečcích, pohybových hrách (padák, tunel, sestavy zaměřené na koordinaci pohybů atd.) základní dovednosti nezbytné pro život v oblasti tělesného rozvoje. Upevňuje si stabilitu, dobré držení těla, hravým způsobem reaguje na nové výzvy a nezvyklá prostředí (zdolávání překážek), učí se spolupráci, vytrvalosti, odvaze. Délka programu  je vždy přizpůsobena konkrétní skupině dětí a jejich potřebám. Činnosti se střídají a jsou modifikovány. Program je volně návazný, účinnější v případě návaznosti.

Po skupině mají rodiče možnost konzultace problémů výchovy, poradenství partnerských a rodičovských kompetencí, plánovaného a zodpovědného rodičovství.