Hrátky s ptákem Zlobivákem

pdf  Text ke stažení

1. Hrajeme si a učíme se s ptákem Zlobivákem
sociálně stimulační skupina

Cíl: Posílení vztahu rodič – dítě, příprava ke vstupu do kolektivu MŠ, ZŠ
zaměřeno na rodiče a děti ve věku cca 3 – 6 let.

Program rozvíjí sociální interakci mezi rodičem a dítětem a mezi jednotlivými dětmi navzájem. Skupiny se účastní maximálně 8 dětí v doprovodu rodiče. Programem děti provází loutka – pták Zlobivák, který se „učí“ spolu s dětmi, umí povzbudit, poradit, ale i zavinit chybu, z níž se děti poučí. Od takového kamaráda děti přijímají poučení lépe než od rodičů či jiných dospělých.
Děti si ve spolupráci s rodičem osvojují základní sociální dovednosti (pozdrav, poděkování, oslovení, odpověď) a rozvíjejí své schopnosti (zraková a sluchová percepce, správné držení tužky a uvolnění ruky, koordinace pohybů, vizomotorická koordinace, sestavení příběhu podle obrázků atd.) na úrovni svého věku. Práce probíhá individuálně, délka činnosti je vždy přizpůsobena konkrétní skupině dětí a jejich potřebám. Činnosti se střídají a jsou modifikovány. Program je volně návazný, účinnější v případě návaznosti.

2. Zpíváníčko s ptákem Zlobivákem
Malí muzikanti

Cíl: Posílení dovedností, rozvoj intelektu v oblasti múzické (užití hlasu, tónu, rytmus, koordinace pohybu), příprava ke vstupu do kolektivu MŠ, ZŠ
zaměřeno na děti od 1 roku.

Program rozvíjí nadání dětí v oblasti hudebního (přímo), verbálního (nepřímo) intelektu. Společně s kytarou, písněmi a říkankami doprovázeným i pohybem se děti učí zpívat, osvojit si rytmus, který je neoddělitelně spojen se zvládnutím správného rytmu řeči, později s dobrou výslovností a rozvojem verbálních dovedností. V programu jsou využívány také jednoduché hudební nástroje, na které děti doprovázejí písně a říkanky. Procvičují koordinaci pohybu, učí se soustředění, naslouchání a vnímání hudby.
Programem děti opět provází loutka – pták Zlobivák, který se „učí“ spolu s dětmi, umí povzbudit, poradit, ale i zavinit chybu, z níž se děti poučí. Od takového kamaráda děti přijímají poučení lépe než od rodičů či jiných dospělých. Práce probíhá individuálně, délka činnosti je vždy přizpůsobena konkrétní skupině dětí a jejich potřebám. Činnosti se střídají a jsou modifikovány, program je volně návazný.

3. Cvičeníčko s ptákem Zlobivákem
Malí a šikovní

Cíl: Rozvoj dovedností, v oblasti kinstetické, pohybové, propojení pohybu s hudbou, koordinace pohybu, překonávání překážek, vytrvalost, odvaha,
zaměřeno na děti od 1 roku.

Dítě ve spolupráci s rodičem rozvíjí v bezpečném prostředí koordinaci pohybu, při tanečcích, pohybových hrách (padák, tunel, sestavy zaměřené na koordinaci pohybů atd.) základní dovednosti nezbytné pro život v oblasti tělesného rozvoje. Upevňuje si stabilitu, dobré udržení těla, hravým způsobem reaguje na nové výzvy a nezvyklá prostředí (zdolávání překážek), učí se spolupráci, vytrvalosti, odvaze.
Délka programu je vždy přizpůsobena konkrétní skupině dětí a jejich potřebám. Činnosti se střídají a jsou modifikovány. Program je volně návazný, účinnější v případě návaznosti.

Programem děti opět provází loutka – pták Zlobivák, který se „učí“ spolu s dětmi, umí povzbudit, poradit, ale i zavinit chybu, z níž se děti poučí. Od takového kamaráda děti přijímají poučení lépe než od rodičů či jiných dospělých. Po skupině mají rodiče možnost konzultace problémů výchovy, poradenství partnerských a rodičovských kompetencí, plánovaného a zodpovědného rodičovství.