Firemní etika

Seminář je určen firmám a jejich zaměstnancům. Informace získané v průběhu semináře jsou zaměřené na upevěnění etických postojů a hodnot v reálném prostředí pracoviště a v daném kolketivu. Lze kombinovat s koučinkem, nebo koučovacím přístupem lektora při využítí interaktivního semináře

Obsah semináře:

 1. A. Teoretická část

  1. Specifikace pojmů mravnost, morálka , etika
  2. Význam etických postojů a jimi motivovaného jednání
  • pro společnost
  • firmu
  • mezilidské vztahy
  • osobní rozvoj jednotlivce

  B. Praktická část

  Etické jednání postavené na vnitřním vztažném systému osobnosti

  1. morální dilemata a jejich řešení
  2. modelové situace a jejich řešení (možnosti)
  • nabízení výhod – přijatelnost, nepřijatelnost
  • vztahy mezi spolupracovníky – hranice svobody, kompetence
  • manipulace – předchází, řešení
  • kritika – oprávněná, neoprávněná, formulace,řešení
  • empatie, asertivita jako nástroje sociální úspěšnosti – přiměřená obrana vlastních práv
  • nenásilná komunikace – předcházení a řešení konfliktů
 2. Nácvik vlastní lektorské práce

  (pokud je součástí semináře příprava lektorů firmy)

   Metodika postupu:

  • senzibilizace
  • Reflexe
  • Nácvik
  • Transfer do praxe

  Triangulace – vlastní nácvik:  (volba tématu a jeho zpracování, provedení, reflexe, zpětná vazba účastníků, rozbor)

Pozn. II díl semináře navazuje na I. díl, podmínkou účasti je účast na I. části semináře

Hodinová dotace:

 1. část 6 – 8 hod.
 2. část od 3-4hod. do 6-8 hod. podle počtu aktivních účastníků