Emoční inteligence a její využití ke zvládání náročných situací v rodině

Seminář pro rodiče, pracovníky rodinných center

Jsem společensky obratný, zvládám emoce, umím odhadnout společenských vztahy a situace? Mám schopnost vést lidi, navázat a udržet vztah, dobrou komunikaci? Jsem schopný spolupráce, týmové práce? Mám schopnost smířit lidi?

Je mé dítě schopné vyznat se samo v sobě i v druhých, rozumět vnitřní motivaci?

Umí zvládat vlastní emoce a přiměřeně reagovat na emoce druhých?

pdf text ke stažení

Seminář se zamýšlí nad složkami emoční inteligence, jejich rozvojem výchovou a propojením s uvedením do praxe, praktickou složkou emoční inteligence.

Zabývá se: Teorií mnohočetné inteligence (Gardner 1983), objasňuje pojem emoční inteligence, její složky (Goleman 2000) , hovoří o rozvoji Sociální inteligence (Thornik ) a zaměřuje se na pomoc rodičům při  výchově dětí od 0 do dospívání v této oblasti a praktické využití EQ pro vytvoření příjemného a nekonfliktního klimatu rodiny.  V závěru se zamýšlí nad využitím emoční inteligence k realizaci úspěšného životního stylu.