Žáci a studenti

Semináře pro žáky a studenty ZŠ, SŠ (2015/16)

Interaktivní semináře využívají technik prožitkového vyučování, dramatizací, práce ve skupinách, komunitním, komunikačním kruhu. Zahrnují hodnotovou reflexi, transfer do života, praktickou aplikaci.

Rubriky: Pomáhající profese (neziskové organizace, zdravotníci), Žáci a studenti |

Semináře pro ZŠ, SŠ

Interaktivní semináře využívají technik prožitkového vyučování, dramatizací, práce ve skupinách, komunitním, komunikačním kruhu. Příklady témat: Jak se učit, jak si pamatovat, jak organizovat čas, intelekt a jeho rozvoj,percepční styly a jejich využití při učení, prevence kriminality a rizikového chování (nikotinismus, … Celý příspěvek

Rubriky: Žáci a studenti |

Emoční inteligence a její využití ke zvládání náročných situací v rodině

Seminář pro rodiče, pracovníky rodinných center Jsem společensky obratný, zvládám emoce, umím odhadnout společenských vztahy a situace? Mám schopnost vést lidi, navázat a udržet vztah, dobrou komunikaci? Jsem schopný spolupráce, týmové práce? Mám schopnost smířit lidi? Je mé dítě schopné … Celý příspěvek

Rubriky: Rodina, Žáci a studenti |