Rodina

Úspěšný školák

(kurz pro rodiče a děti) Cyklus přípravy na školní docházku: pět seminářů po 2 hod. (vzdělávací hodina 45 minut, 1,5 hod. s malými přestávkami). Praktický nácvik dovedností Jsem šikovný – grafomotorika – uvolněná ruka, sezení, držení tužky, pera, kresba Umím … Celý příspěvek

Rubriky: Předškoláci, Rodina |

Nové semináře pro rodiče od r. 2015

Zvládnu to sám(a) Vychováváme děti pro život a někdy se musí obejít bez maminky (tatínka). Jak je připravit na samostatnost? Co je můžeme naučit a kdy? Jak přistupovat k dětem citlivým, „ závislým“ na rodiči? Mé dítě už jde do … Celý příspěvek

Rubriky: Předškoláci, Rodina |

Zvládnu to sám

Základní principy při vedení dítěte k samostatnosti 1. Svoboda Svoboda v rámci jasných pravidel Dítě si volí činnost, dítě si volí tempo 2. Celostní přístup Vše souvisí se vším, svět je jednotný celek – prolínání poznatků, činností. 3. Pozornost Učíme … Celý příspěvek

Rubriky: Předškoláci, Rodina |

Vztahy inspirované láskou

Vztahy, které léčí… Usmíření s rodiči (rodinnými příslušníky)

Rubriky: Rodina |

Od dospělosti ke stáří

Program zaměřený na přijetí této životní etapy a její zkvalitnění Období od starší dospělosti (cca 65 let), stáří (od 75 let) až k senio (90 let) je charakterizováno naplněním generativity – to je předávání života (znalostí, zkušeností) nové generaci (dětem, později … Celý příspěvek

Rubriky: Rodina, Senioři |

Škola lásky v rodině …

Seminář je určen zejména rodičům, prarodičům, vychovatelům. Rozvíjí a doplňuje témata uznávané psycholožky PhDr. Jiřiny Prekopové (Malý tyran, Děti jsou hosté, kteří hledají cestu aj.) Je veden interaktivním způsobem, seznamuje se stylem výchovy respektujícím osobnost dítěte, jeho odlišnosti, specifika, motivovaný … Celý příspěvek

Rubriky: Rodina |

S úsměvem do života.

Seminář pro aktivní ženy, které se chtějí začlenit do společnosti a uspět na trhu práce, pro ty, které se snaží sladit potřeby své s nároky života, profese, rodiny… Interaktivní seminář využívající psycho-sociální metody práce – volně navazující semináře po 2 hodinách  Témata: Komunikace … Celý příspěvek

Rubriky: Rodina |

Zahradnický model výchovy pro rodiče

Připravit půdu pro dítě – Nastavit vhodné výchovné prostředí: poznat a respektovat dar semene (vrozená typologie, temperament, intelekt, sourozenecké konstelace atd.), bezpodmínečné přijetí, bezpodmínečná láska (mám tě rád(a) takového, jaký jsi) – oddělení provinění a provinilce Zasadit semeno – Rozvoj … Celý příspěvek

Rubriky: Rodina |

Přednášky pro trvalý vztah

Od zamilovanosti k trvalé lásce rysy zamilovanosti (počátek, průběh, konec) od přátelství k zamilovanosti a k lásce Jak se pozná láska? Je láska to, co přetrvá? Manželství jako umělecké dílo manželství a já – jak mne omezuje, jak mne osvobozuje … Celý příspěvek

Rubriky: Mládež a animátoři, Rodina |

Rodiči se nerodíme, rodiči se stáváme

Cyklus seminářů pro rodiče

Rubriky: Rodina |