Pomáhající profese (neziskové organizace, zdravotníci)

Semináře pro žáky a studenty ZŠ, SŠ (2015/16)

Interaktivní semináře využívají technik prožitkového vyučování, dramatizací, práce ve skupinách, komunitním, komunikačním kruhu. Zahrnují hodnotovou reflexi, transfer do života, praktickou aplikaci.

Rubriky: Pomáhající profese (neziskové organizace, zdravotníci), Žáci a studenti |

S úsměvem pro práci a život

Seminář pro dobrovolníky, neziskové organizace. Anotace:  Seminář je zaměřen na psychosociální dovednosti, jejich osvojení se zaměřením na aplikaci do praxe v dobrovolnické práci. Je veden interaktivně prožitkovou formou. Obsahuje ucelenou nabídku sedmi vzájemně se prolínajících a volně navazujících témat obvykle v tříhodinovém … Celý příspěvek

Rubriky: Pomáhající profese (neziskové organizace, zdravotníci) |

Nabídka přednáškových programů pro zdravotní sestry

Témata: Prevence vyhoření; Manažerské dovednosti pro pomáhající profese; Násilí, manipulace a negativní jevy na pracovišti

Rubriky: Pomáhající profese (neziskové organizace, zdravotníci) |

Práce s ohroženou rodinou

Seminář je pomocí pro dobrovolníky a pracovníky neziskových organizací, pracovníky pomáhajících profesí při práci s ohroženou rodinou (popř. s dětmi), nebo rodinou ohroženou sociálním vyloučením či rodinnou dysfunkcí (nefunkční, nezcela funkční rodinné vztahy).

Rubriky: Pomáhající profese (neziskové organizace, zdravotníci) |

Jak co nejlépe sladit práci v pomáhající profesi s nároky rodinného života

Interaktivní seminář seznamuje s dovednostmi využitelnými v rámci harmonického sladění nároků práce v pomáhající profesi s nároky rodiny a osobního života. Zaměřuje se na dovednosti v oblasti vztahů, jako jsou otevřená komunikace, faktory prevence rizikového chování dětí, volba účinného výchovného … Celý příspěvek

Rubriky: Pomáhající profese (neziskové organizace, zdravotníci) |