Pedagogové

Přednášková témata pro učitele a ředitele škol Etická výchova

Rubriky: Etika, Pedagogové |

Doplňující texty pro pedagogy (DVPP)

Asertivita, manipulace, typy manipulátorů  Epigeneze psychiky – psychosociální vývoj podle Eriksona, Freud – vývoj pudového života, Kolberg-Piaget – kognitivní vývoj.  Diagram podle L.Lencze znázorňuje typické reakce neúspěšného žáka. Komunikace Sociální percepce

Rubriky: Pedagogové |

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky

Přednáškové programy pro pedagogy zahrnují témata zaměřená na osvojení účinného výchovného stylu pedagoga, metody a dovednosti vedoucí ke zlepšení klimatu třídy, spolupráci žáků, rodiny a školy, (např.komunikační dovedností, předcházení, řešení konfliktů atd.), oblast prevence agresivity, násilí, zneužívání návykových látek, metody … Celý příspěvek

Rubriky: Pedagogové |

Implementace etické výchovy do školního výchovně vzdělávacího procesu

Program Etické výchovy (EtV) rozvíjí dispozice, schopnosti, způsobilosti, dovednosti, které ulehčují prosociální chování. Projekt EtV vychází z výzkumů prof. Roberta Roche Olivara z barcelonské Nezávislé univerzity. Prof. Roche Olivar navázal na výzkumné práce psychologů zejména z USA a uskutečnil souhrnný … Celý příspěvek

Rubriky: Etika, Pedagogové |