Firmy

Měkké dovednosti – Soft skills

Klíčové osobní dovednosti: Soft skills vycházejí především z osobnostních a charakterových vlastností každého z nás. Do určité míry jsou nám tyto schopnosti vrozeny, na jejich osvojení a rozvoji však může každý z nás pracovat. Tyto, na jedné straně těžce měřitelné, … Celý příspěvek

Rubriky: Firmy |