Etika

Implementace etické výchovy do školního výchovně vzdělávacího procesu

Program Etické výchovy (EtV) rozvíjí dispozice, schopnosti, způsobilosti, dovednosti, které ulehčují prosociální chování. Projekt EtV vychází z výzkumů prof. Roberta Roche Olivara z barcelonské Nezávislé univerzity. Prof. Roche Olivar navázal na výzkumné práce psychologů zejména z USA a uskutečnil souhrnný … Celý příspěvek

Rubriky: Etika, Pedagogové |