Etika

Začlenění Etické výchovy do oblastí ŠVP v rámci RVP

projekt podpory MŠMT 013. Cílem programu je posílení kvality vzdělávání nejen pomocí naplnění vzdělávacího obsahu, ale také změnou sociálního klimatu na škole. Prvky etické výchovy jsou začleněny do všech vzdělávacích oblastí ŠVP v rámci RVP, nebo je realizována výuka doplňujícího … Celý příspěvek

Rubriky: Etika |

Přednášková témata pro učitele a ředitele škol Etická výchova

Rubriky: Etika, Pedagogové |

Projekt Etické výchovy

Projekt EtV rozvíjí dispozice, schopnosti, způsobilosti, dovednosti, které ulehčují prosociální chování. Projekt EtV vychází z výzkumů prof. Roberta Roche Olivara z barcelonské Nezávislé univerzity. Prof. Roche Olivar navázal na výzkumné práce psychologů zejména z USA a uskutečnil souhrnný výzkum faktorů, … Celý příspěvek

Rubriky: Etika |

Výchovné metody

Etická výchova nemá své specifické metody, využívá širokého spektra, zejména těch, které jsou blízké pedagogovi

Rubriky: Etika |

Modifikovaný model výuky R. R.Olivara

Model výchovy Pro Etv je specifický určitý model výchovy tzv. modifikovaný model výuky R.Roche Olivara, L. Lencze. Zahrnuje:senzibilizace, zcitlivění se pro dané téma (emocionální, rozumové), hodnotová reflexe, nácvik ve třídě, reálná zkušenost – transfer do života.

Rubriky: Etika |

Firemní etika

Seminář je určen firmám a jejich zaměstnancům. Informace získané v průběhu semináře jsou zaměřené na upevěnění etických postojů a hodnot v reálném prostředí pracoviště a v daném kolketivu. Lze kombinovat s koučinkem, nebo koučovacím přístupem lektora při využítí interaktivního semináře

Rubriky: Etika |

Profesní etika – výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferenci

Pozvánka na seminář Seminář je určen pedagogům, kteří vyučují na SOŠ se zaměřením zdravotním, sociálním, sociálně právním, obchodním a veřejnoprávním. Informace získané v průběhu semináře pomohou učitelům lépe formulovat obsah a výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferenci v … Celý příspěvek

Rubriky: Etika, Pozvánky |

Prevence a řešení konfliktů

Ukázka z Manuálu pro učitele M. Nováková a kol. (financováno projektem MŠMT)

Rubriky: Etika |

Prosociální chování

Prosociální chování, které je cílem etické výchovy, je chování, vedoucí k pozitivním vztahům – tzv. pozitivně-sociální chování. Je zaměřeno na spolupráci, schopnost dialogu, poskytnutí pomoci jiným osobám a skupinám. Rozvíjí schopnost rozlišit a realizovat společenské cíle bez aktuálního očekávání odměny. … Celý příspěvek

Rubriky: Etika |

Výchovný styl pedagoga, vychovatele

Etická výchova (EtV) předpokládá určitý výchovný styl pedagoga a vychovatele, jinak řečeno, určitý přístup nebo vztah k žákům. Účinnost EtV značnou měrou závisí na tomto specifickém vztahu.

Rubriky: Etika |