Vítejte

na stránkách Marie Novákové

 

Věnuji se rozvoji osobnosti, naplnění osobního potenciálu, zlepšení kvality života v oblasti duševní i duchovní. Mohu nabídnout své znalosti a schopnosti z oboru prožitkové pedagogiky, sociální psychologie, teologie: poradenství, mentorink, koučink, doprovázení aj. Zabývám se individuální prací s jedincem, párem, rodinou, týmem i kolektivem  (pracovním, vrstevnickým např. kolektiv třídy). Pracuji na školách s žáky, studenty i pedagogy v oblasti prevence kriminality, sociálních dovedností, zkvalitnění vztahů i v oblasti vzdělávání, etiky aj. Věnuji se vedení a lektorování kurzů, seminářů, výcviků.

Moje logo: Ano - sobě, druhým, životu, vyjadřuje mé vnímání lidské existence. Je třeba přijmout výzvu života, vycházet z jeho reality, dosáhnout maxima možností. Život beru jako jedinečné a neopakovatelné poslání ve smyslu každé lidské osobnosti, rodičovství, profese, společnosti, vztahů…

Každý z nás je tím největším odborníkem na svůj život. Já mohu být Vaším průvodcem v této etapě života.

Marie N.

Nabízím